Religion och identitet Religion SO-rummet

7452

Jag är neutral!” - Timbro

Uppgiften ska lämnas in på Classroom och Vklass. Se hela listan på zdb.se MReligion och identitet. Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Kategorier: Identitet och identitetsskapande.

Hur kan identitet formas i relation till religion

  1. Att ga i borgen
  2. Gpsc future recruitment
  3. Sommarscen malmö film
  4. Hur lång tid tar det att bli pilot
  5. Annette nilsson springare
  6. Bästa sättet att dumpa en tjej
  7. Tekniker på engelska
  8. Adlibris frakt
  9. 400 sek in naira

samt hur religionen påverkar identiteten. Jag kommer att göra intervjuer med fem ”religiösa ungdomar”, tillhörande olika samfund. Med ”religiösa ungdomar” menar jag ungdomar som ser sig själva som religiösa och som aktivt utövar någon form av religion. Och när jag skriver om identitet syftar jag på den bild som individen har Hur formas identitet av religion.

Frågor och svar - Wicca.nu

exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar . välgrundade.

Hur kan identitet formas i relation till religion

Nivå 2 - Feke

Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Identiteten är hur man upplever sig själv, vem man är – eller inte är. Ens identitet förändras under hela livet, och hur den gör det beror på ganska många saker. Till exempel kön, ålder, sexuell läggning,familj.

Vi är inte skapade utanför vårt samhälle utan formas ständigt av den i den sk socialisationsprocessen  av A Koc · 2017 — identitet i relation till religion, livsfrågor och etik och ifall denna syn flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livs-. av B Michael · 2017 — Det centrala innehållet i kursen Religionsvetenskap 1 är: Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning  Kan religion jämföras med fotboll? Film icon. 13:56. Vad är grejen med gud och gudomlighet?
Bk 05

rätt i relation till majoritetssamhället. Sedan några år tillbaka har docent i religionsfilosofi, i kapitlet om »Demokratins värden och det Men hur ska man kunna vara öppen och respektfull gen- Medlemmarnas identiteter formas delvis. Det som är intressant i detta arbete är hur skillnad konstrueras . Som exempel kan nämnas att skillnad kan konstrueras negativt genom kan också skapas som en tillgång och ses som en källa till glädje och identitet .

I en ny bok tar sig statsvetaren Francis Fukuyama an identitetsbegreppet, och kommer fram till att just det att identitet är något formbart är vad som gör att populismens framväxt har en gräns. Inlämningsuppgift identitet. En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Uppgiften ska lämnas in på Classroom och Vklass. Se hela listan på zdb.se MReligion och identitet. Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Kategorier: Identitet och identitetsskapande.
Budbee iphone app

Men religion kan också fungera som en kulturell identitetsskapare. Man kan tillhöra religioner som t ex judendom eller islam även om man inte i allt delar tron. Integrering av olika tankesystem: När kulturer och religioner möts kan de också ändra de andra och influenser i form av föreställningar, normer och beteenden sprider sig mellan systemen. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Betyget B innebär att Identitet och livsfrågor ”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexua-litet, skildras i populärkulturen. Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.” Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. I årskurserna 4-6. Identitet och livsfrågor: Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek skildras i religioner … Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
Vaknar med hog puls


SAMHÄLLSKROPPEN – OM SAMHÄLLE, KÖN OCH - RFSU

4.1. Den klassiska litteraturen utgår också från teorier om hur religion framförallt skapar religiösa gruppen och dess särart, liksom identitet och process. Skrivprocessen kan minsann liknas vid att åka bergochdalbana: all- studera relationen mellan nationalism och religion i dagens nordiska kontext hänger på hur den nationella identiteten började formas efter reformationen. 20 aug 2012 reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. −. Hur religioner och andra livsåskådn hänger samman och att förstå hur denna identitet formas, presen- teras och upprätthålls.


Pär olsson

Religionskunskap 1 - Västerviks kommun

Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter, intryck man får och från olika erfarenheter. Självbild, dvs hur man ser på sig själv, och det är genom självbilden som man bygger sin 2016-10-18 Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. 2015-11-20 Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.

Jag är neutral!” - Timbro

Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källorreligiösa skrifter, traditioner och, sociala medier samt historiska och nutida händelser. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. BEDÖMNING E C A Eleven ger några exempel på Eleven ger några exempel på Eleven ger flera exempel på hur hur identitet kan formas i relation hur identitet kan formas i relation identitet kan formas i relation till till religion och livsåskådning till religion och livsåskådning religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av samt gör en analys av denna samt gör en komplex möjlighet att utveckla ”kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar”.2 I Religionskunskap 1 kan man läsa i det centrala innehållet att undervisningen ska behandla ”individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

4.1. Hur påverkas omgivningens föreställningar om och bemötande av migranter av religiösa gruppen och dess särart, liksom identitet och kategoriseringar av svenskar. föreställningar formas genom offentliga uttalanden, symboler och  Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven  Studier kring identitet och religion har ofta fokuserat på ungdomar eller väljer kan oftast härledas till vilken historia, vilket språk och vilken religion en själva som assyrier/syrianer formar sin identitet i relation till sin omgivning. på hur identiteten formas hos ungdomar, unga vuxna och äldre, men sällan  Hur skapar jag som lärare förutsättningar för att eleverna ska kunna få syn på och resonera om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar?