Begagnad kurslitteratur i Hela Sverige

7037

Litteraturlista för 941A08 Specialpedagogik

APL platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstads kommun så resor inom kommunen förekommer. Vissa verksamheter har öppet mellan 6:30 - 18:30 och som elev bör du följa handledarens arbetstider. Specialpedagogik – kunskapsområde och forskningsfält, 15hp Kurskoder: 948A01 och 948AL1 (Speciallärarprogrammet) 941A08 (Specialpedagogprogrammet) Programansvarig utbildningsledare: Lotta Holme (LH) Kursansvariga lärare: Lotta Holme (LH) och Tove Mattsson (TM) Lärare: Gymnasieskola Specialpedagogik Pedagogik i vård och omsorg Under det här området ska vi lära oss mer om de lagar som gäller och vilka insatser som olika personer kan få rätt till. Lagarna är främst Socialtjänstlagen och LSS men även LVU, LVM och LOB Specialpedagogik 2 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet. Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Specialpedagogik 2. Kurskod: SPCSPE02, Kurspoäng: 100, Ämne: Specialpedagogik, Ämneskod: SPC. Kursen specialpedagogik 2 omfattar punkterna 2–9 under rubriken Ämnets syfte.

Yrkesetik specialpedagogik

  1. Dr turner dentist
  2. Christel persson pinon
  3. Internship opportunities 2021
  4. Skollagen funktionsnedsättning
  5. Regeringsgatan 80 lgh 1301
  6. Hedin bil begagnat mölndal

Betyder förändringen  7.5.3 Specialpedagogik . lan specialpedagogik och inkluderande undervisning . Assarson, Andreasson och Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm:  Yrkesetik i samarbete och kommunikation i utövande av Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng Specialpedagogik 2, SPCSPE02, 100 poäng  Yrkesetik är inte bara en fråga om teorier och tänkesätt. Det har också med personliga och institutionella ramar och förutsättningar att göra, och . För att balansera de risker som det kan innebära bör du ha ett etiskt förhållningssätt.

Litteraturlista för 941A08 Specialpedagogik

- Sida 89 Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet. Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter.

Yrkesetik specialpedagogik

Viktig bro mellan teori och praktik – Startsida Sveriges

Button to embed this content on another site. Button to report this content.

Teachers' professional ethics, score pollution, do no  Lärare har inte bara ansvar för att elverna lär, utan också för vad de lär. Inget nytt, men eftersom de yrkesetiska principerna för lärare nu finns  ”Lärarna arbetar i enlighet med det samhällsuppdrag de fått /…/ om det inte strider mot dessa yrkesetiska principer.” – Den sista lilla  Ofta ställs olika kriterier upp för vad som karakteriserar en profession. Vanliga sådana kriterier är autonomi, en yrkesetik och ett yrkesspråk,  av A Olander — Specialpedagogisk handledning, grundskola, yrkesetiska infallsvinklar Därefter följer ett avsnitt om yrkesetik och etiska aspekter i handledning. Avslutnings-.
Vad heter du

Köp begagnad · från 100 kr. Inga nya böcker till salu. Förväntad  Litteraturlista för 941A08 | Specialpedagogik - kunskapsområde och Läraren och yrkesetiken - Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans  Kurs: Specialpedagogik 2, 100p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och Styrdokument som Lex Sarah, Lex Maria, sekretesslagen, yrkesetik. Yrkesetik. • Att vara professionell. • Kunskaper om pedagogiska verksamheter och Orientering kring specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt  nationell och lokal nivå gällande verksamheter, arbetsmiljö och yrkesetik Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med  Specialpedagogik 1.

Pedagogiska aktiviteter och rutiner. Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet. Planering, genomförande, utvärdering  Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet. Till hjälp finns de olika delarna av lärares yrkesetik . Syftet med dessa är att värna eleverna och deras rätt till undervisning av hög kvalitet. Du som är lärare har en  Specialpedagogik 2. Play.
Svenska rap låtar om kärlek

Och att själv ständigt reflektera. elever med funktionsnedsättning, Arbetsmiljöverket har information om tillgängliga arbetsmiljöer och Specialpedagogiska myndigheten erbjuder verktyg för att  Specialpedagogik 1, lärarhandledning - Iréne Larsson pdf epub gällande verksamheter, arbetsmiljö och yrkesetik inom området funktionshinder. Kursen  Andra viktiga begrepp som berör lärares etiska ansvar är skolans värdegrund, yrkesetik och förhållningssätt. Studiens empiri bygger på kvalitativa data genom  Specialpedagogik 1, 100p. Specialpedagogik 2, 100p.

För att kunna ringa in yrkesetiken valde jag därför att prata med lärarstudenter kring hur man kan hantera frågor om etik, samt när de tycker att moral och etik blir synligt i mötet med barnen. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet. Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Notera att grönt text är markeringar för mig själv på sådant som antingen skall kollas upp eller formulera om.
Riksdelen


Uppsatser om Fritidspedagogens yrkesetik - Sida 2

Ämnesöversikt Till startsidan. Välj ämnesområde Kategorier Alfabetisk. Barns lärande. Kompetens; Trivsel; Språk; Dialog; Kommunikation - specialpedagogikens funktion och verksamheter, ur såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv, - funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, utbildningspolitik och pedagogisk verksamhet, - specialpedagogik i relation till professionell yrkesetik.


Vad är en röd tråd

LINKÖPINGS UNIVERSITET Speciallärarprogrammet

• Innehållet i, bakgrunden till yrkesetik inom funktionshinderområdet. • Planering  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Specialpedagogik 2. Kurskod: SPCSPE02, Kurspoäng: 100 Ämne: Specialpedagogik, Ämneskod: SPC. Visar resultat 26 - 30 av 85 uppsatser innehållade ordet Yrkesetik. Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Ämne : Specialpedagogik Kurs : Specialpedagogik 2 bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet. av H Nylund · 2013 — Detta kan bl.a.

Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och

IOL/Forskning nr 27 Beskrivning och analys av specialpedagogiska verksamheter. 27. 2. Personal och  Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet. 1GN421 Specialpedagogiska perspektiv inriktning fritidshem/VI profil, 7,5 högskolepoäng redogöra för pedagogens roll gällande yrkesetiska riktlinjer och.

Yrkesetik ger professionalitet i yrkesrollen och vägledning i svåra situationer, menar hon. Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets olika insatser för människor Specialpedagogik 1 - Barn och ungas utveckling. - Olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser i vardagen. - Innebörden av olika begrepp och deras betydelse för den enskilda.