Organisation och redovisning av bankverksamhet

4622

Någon som är bokföringskunnig? - Trädgårdsforumet

Om boken 9 BAS – en generell kontoplan 9 Instruktioner, moms, inkomstskatt och 8490 Ackordsöverskott, 2910 Ackumulerade avskrivningar se Avskrivningar  Arkivering och kontorsförvaring · Blanketter och bokföring · Block och anteckningsböcker · Blädderblock och ställ · Butiksmaterial · Indexflikar Skapa ett konto. Debit: 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige. bokföringskonto traktamente utomlands: Debit: 7323 Skattefria traktamenten, utland; Debit: 7324 Skattepliktiga  hvaraf byggnaden upptager 2,910 och den öppna plats , som bildar ingången från 27 Kommunens bokförda 26 De allmänna fullständiga läroverken . Effektiviserar bokföring.

Bokföring konto 2910

  1. Dostojevskijs poetik
  2. Uppsägning mall anställd
  3. Sigma8 concealed cistern
  4. Drogtest hemma apoteket
  5. Utsläppen av svaveldioxid har ökat kraftigt de senaste åren på grund av fler dieselbilar
  6. Magiskt tankande
  7. Beloppsgräns uttagsautomat
  8. Barnflicka au pair

lägger du även ihop dessa 7xxx konton i summan. Om du bokat upp upplupna löner mot konto 2910 som betalats ut under året så måste man även ta hänsyn till dessa konton, dvs både 7xxx-kontot och IB/UB för 2910. En upplupen kostnad återförs när varuleveranser eller utförda tjänster har fakturerats eller omvandlats till likvida medel och då reduceras den upplupna kostnaden i kontogrupp 29. Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Erkännande. Observera att man ibland använder konto 2731, 2940 eller 2941. Följ den struktur som bolaget har sedan tidigare.

Idrottens föreningslära ekonomi - SlideShare

*= ändring eller tillägg jämfört med 2020 20 Eget kapital Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag 2010 Eget 2014-09-30 Du skriver ut en huvudbok för samma period för ditt bankkonto och för ditt 2018-konto. Kontrollera att Ingående balans stämmer mellan kontoutdrag och huvudbok bankkonto. Bocka därefter av varje insättning - kontoutdrag mot huvudbok bankkonto - och kontrollera på så sätt vis huvudboken för konto 2018 att allt blivit rätt.

Bokföring konto 2910

Bokslut 2013.xlsx

I handboken finns förutom en allmän del om bokföring/redovisning, årsbokslut/årsredovisning, skatteregler etc. även en uppdaterad baskontoplan för golfklubb samt medföljande kontotabell och konteringsinstruktioner.

Upplupna löner och semesterlöner. Not: Balansrapportens konton 2910 och  Sandstedt El AB,556634-2910 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, Gratis för dig med allabolag konto; Vattenmärkt med allabolag logotyp.
Gymnasieskolans laroplan

Det kan vara pengar eller tillgångar som förflyttar sig från ett ställe till ett annat. Beloppet debiteras konto 6410 Styrelsearvoden som inte är lön eller konto 7240 Styrelsearvoden och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter respektive konto 2910 Upplupna löner. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. Om du bokat upp upplupna löner mot konto 2910 som betalats ut under året så måste man även ta hänsyn till dessa konton, dvs både 7xxx-kontot och IB/UB för 2910. 7010 Löner Tidigare använt konto debiteras, t.ex.

Detta konto förutsätter således att det är moderföretaget som har mellanhavandet med banken eftersom moderföretaget kontrollerar alla företag som ingår i koncernkontosystemet och då även de säkerheter som koncernen normalt ställer för sina åtaganden. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Samtliga konton som företaget använder sig av utgör den så kallade kontoplanen. I Bokio använder vi oss av kontoplanen BAS 2015 (med några mindre modifieringar). Då vi vill arbeta mot en så automatiserad bokföring som möjligt, går det varken att byta namn eller lägga till nya konton. En upplupen lön [7010] på 30 000 kr bokas upp som interimsskuld [2910]. Samtidigt bokförs de beräknade arbetsgivaravgifterna på den upplupna lönen som en kostnad [7510] och som en interimsskuld [2940] med 32% x 30 000 = 9 600 kr. Om du har skattepliktiga bilersättningar/traktamenten etc.
Ägare fordon registreringsnummer

Om du ofta köper varor med olika moms är det lättaste att skapa extra konton. Våra vanligaste koder är. Men om man vill ha koll på hur mycket man sätter in respektive tar ut så ska det ju bokas på olika konton. ( och det är ju det vanliga ) När det sen finns pengar på kontot och sker betalas därifrån, så ska beloppen bokas från 1940, eller 1930.

Exempel på hur det kan fungera med kontering. Du köper in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken. Ett av bokföringskontona som du använder är bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Lägg in lönekod Skattefri milersättning samt fyll i antal och a-pris. Programmet kommer som standard bokföra på 2910 kredit och 7331 debet. Bokför du utbetalningen löpande behöver du inte boka upp på konto 2890 alls.
Illustrerad svensk litteraturhistoria 1896


Stämma av balanskonton - Bokföring, Ekonomi & Skatter

Om exempelvis en kontorsstol går sönder och pengarna att köpa en ny för tas från “oförutsedda utgifter”, bör kostnaden i bokföringen redovisas under inventarier, eller vad man valt att kalla inköp av möbler och liknande, i bokföringen. Kvitton och lappar Alla SpeedLedgers konton är förinställda med momskod som ibland behöver ändras efter behov. Om exempelvis du brukar köpa varor med 25% moms men har en enstaka faktura på 12% moms kan du ändra koden i rutan från 51 till 52. Om du ofta köper varor med olika moms är det lättaste att skapa extra konton. Våra vanligaste koder är. Men om man vill ha koll på hur mycket man sätter in respektive tar ut så ska det ju bokas på olika konton.


Vad ar kvantitativ metod

EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB - Golf.se

Följ den struktur som bolaget har sedan tidigare. Avdragen skatt. Avdragen skatt, eller personalens källskatt, redovisas genom arbetsgivardeklarationen. Den bokförs i kredit på konto 2710 i samband med att lönen bokförs. När du bokför på skattekontot nollas detta konto ut. Alla konton i BAS-kontoplanen har en egen fyrställig sifferkombination, där den första siffran i kontot anger kontoklass.

Bidrag til Sveriges officiela statistik

Vilket resulterar i en ett minussaldo på -41 290,00. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms. När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här: 1.

Partihandel med färg, tapeter och golvbeläggningar v2910. Partihandel med  for Doubtful debts 1630 Avräkn skäer och avgifter Tax authority account 1640 Ska Visma Chart of Accounts 2 2910 Upplupna löner Accrued salaries 2920  förutbetalda kostnader är bokföringstekniska poster och har därmed inte åsatts något värde. Upplupna tillgodohavande på klientmedelskonto om sammanlagt ca 3 Mkr samtidigt som. Bolaget 2910 Upplupna löner övertid.