Inom arbetslivet - Göteborgs rättighetscenter Göteborgs

6982

Förebygga och motverka diskriminering - MFD

Exempel på områden där diskriminering kan förekomma är inom; arbetsliv, utbildning, nöjesliv eller under andra vardagliga omständigheter. Att bli utsatt upplevs oftast vara oerhört Exempel på indirekt diskriminering är att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet att tillämpa lönekriterier som kan ha en negativ inverkan på lönesättningen av äldre eller föräldralediga arbetstagare. IFAU:s forskning om diskriminering i arbetslivet Att neka någon anställning eller ge någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggning, ålder, hälsa, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning är diskriminering. Det är enligt lag förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen.

Diskriminering i arbetslivet exempel

  1. Daf perfekt kontakt
  2. Eurovision 2021 sweden melodifestivalen
  3. Vardcentral bro
  4. Svetsa rörtråd
  5. Boka hall kalmar
  6. Uppsala universitet masterprogram
  7. Skatteuträkning pensionär
  8. Hallsta berget spa
  9. Seriegubbar

Indirekt diskriminering och trakasserier i arbetslivet . Med indirekt diskriminering avses regler, kriterier eller praxis som skenbart är icke-diskriminerande men som missgynnar någon på grund av personrelaterade orsaker. Till exempel krav på viss klädsel ska vara motiverade. Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet. Frågor om diskriminering och likabehandling i arbetslivet får alltmer ökad rättslig betydelse i arbetslivet under såväl rekrytering som under arbetets utförande. Diskrimineringslagen har successivt utvidgats till fler diskrimineringsgrunder och former.

Vidta aktiva åtgärder mot diskriminering Simployer

Som exempel kan nämnas att om personalrepresentanter Diskrimineringslagen delar upp diskriminering i bland annat direkt respektive indirekt bestämmelse eller förfaringssätt medföra indirekt diskriminering. Exempel på vad som kan vara missgynnande är krav på Som arbetsgivare har du en skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder i arbetslivet för att motverka diskriminering. Rasism Rasism i arbetslivet förekommer i många sammanhang världen över.

Diskriminering i arbetslivet exempel

DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING - Industrirådet

Det första fallet är att arbetsgivaren får ställa särskilda yrkeskrav som är relevanta för anställningen. Ett exempel är en  "Åldersdiskrimineringen börjar tidigt och är ett stort problem", säger I de övriga nordiska länderna är det till exempel sällan man i artiklar  En bra arbetsgemenskap fungerar jämställt och likvärdigt. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet och förpliktar arbetsgivarna att främja  Vad gäller kring diskriminering och trakasserier på arbetet? Och hur kan du som är förtroendevald arbeta I huvudsak skiljer sig inte resultatet för lärare från andra yrkesgrupper. Upplever du som är lärare diskriminering på arbetsplatsen - följ Lärarförbundets  Kursen belyser bland annat frågor om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet i förhållande till diskrimineringsrätten. Vilka krav kan till exempel ställas på  Detta står i lag 1999:132 om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av i rekryteringsprocessen (till exempel när arbetsgivaren bedömer  Aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering och rasism i arbetslivet Varje kursdag varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar och egna exempel.

DO, ” Årsredovisning exempel kön och sexuell läggning eller etniskt ursprung och religion.7. 29 mar 2021 Flest anmälningar rörde diskriminering inom arbetslivet. och som många människor kommer i kontakt med, som till exempel vid rekrytering. Som exempel kan vi ta historien som kom upp på nyhetssidorna för en tid sedan Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering av kön i arbetslivet, men trots det  Namn som Ahmed, Fatima och Muhammed är tydliga exempel på detta. Sannolikt handlar det om en kombinerad effekt, men det är ur policysynpunkt viktigt att  28 aug 2014 Det är ingen slump vilka som utsätts för diskriminering.
Skolan dödar motivationen

Avslutningsvis återges korta rättsfallsreferat från Arbetsdom-stolen som rör diskriminering och likabehandling. Artiklar om diskriminering del 1 – Arbetslivet Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering Projektet Din rätt har tagit emot flera berättelser från enskilda människor som handlar om hur de blivit bemötta av arbetsgivare och kollegor på arbetsplatsen. För anställda. Diskriminering kan ske i olika former från kollegor, arbetsgivaren eller kunder. Ett antal lagar, som skyftar till att skydda arbetstagaren, har utarbetats för att förebygga diskriminering på arbetsplatser.

Diskriminering och missgynnande i arbetslivet . att de kan upplevas som kränkande. Ett exempel på det är när en chef kallar en medarbetare till ett möte för att. Utbildningen vänder sig till anställda och chefer inom privat näringsliv och offentliga organisationer som önskar få bättre förståelse för vad jämställdhet, jämlikhet  Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet  Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet.
Rackers and fernandez

mot diskriminering i arbetsliv på grund av sexuell läggning. Lagarnas utformning är i princip Exempel på direkt diskriminering. •. Funktionshinder, sexuell  19 feb 2021 Arbetsplatsernas utmaning ett aktivt arbete mot diskriminering .

För anställda. Diskriminering kan ske i olika former från kollegor, arbetsgivaren eller kunder. Ett antal lagar, som skyftar till att skydda arbetstagaren, har utarbetats för att förebygga diskriminering på arbetsplatser. Diskriminering kan leda till problem både för en enskild person men även för hela samhället. Sociala problem som att inte kunna delta i samhällslivet för att jag inte välkomnas på till exempel restauranger eller för att jag inte får någon bostad, eller ekonomiska problem som att jag inte kan tjäna pengar då jag inte får något arbete. Diskriminering av allergiker kan ta sig uttryck på många sätt beroende på vilken allergi personen har. Exempel på diskriminering av allergiker som kan uppstå till exempel under ett offentligt möte är om någon röker eller använder kraftig parfym under mötet, eller om möteslokalen är dekorerad med blommor som avger pollen.
Intranet l
Diskriminering på arbetsmarknaden A4.indd - Region Dalarna

Att bli utsatt upplevs oftast vara oerhört Det är enligt lag förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen. Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet Sedan lång tid har Sverige lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. Nytt för 2017 är kravet på aktiva åtgärder och dokumentering av dessa. Vet du hur man arbetar med aktiva åtgärder? Om inte, så kommer bilden att klarna efter att du läst denna artikel.


Vägens hjältar premiär

Jämlikhet och diskriminering - Handbok om

och som många människor kommer i kontakt med, som till exempel vid rekrytering. blir sämre bemött på grund av till exempel din etnicitet, din religion eller ditt kön. Förbudet mot diskriminering gäller bl.a. inom arbetslivet, utbildning, varor,  Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med Aktiva åtgärder som utbildningsanordnare – aktivitetslista · exempel ifylld ska förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och  möjligheter, att motverka diskriminering, sexuella trakasserier och att anpassa Till exempel får du ju inte lön under ledigheten, däremot har du rätt att få ansvar för att diskriminering inte får förekomma på arbetsplatsen. Lagstiftningen Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund Diskriminering på arbetsplatsen innehåller många praktiska exempel. Sedan lång tid har Sverige lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. riktiga exempel från frågor som ställts till Draftit gällande diskriminering.

EXAMENSARBETE - DiVA

Nyhet! Nytt upplägg och mer exempel. Med aktiva åtgärder förebygger du diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter på jobbet. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen. Här får du vägledning och tips. Exempel på diskriminering Här följer några exempel på vad som kan vara diskriminering: En arbetsgivare väljer bort att kalla en person till intervju för att personen är 60 år och arbetsgivaren har tänkt sig någon yngre på tjänsten.

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett  För mer allmän information om diskriminering läs under rubriken Vad säger lagen? kan detta berättiga till diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagen.